Laatst bijgewerkt op 6 augustus 2023 

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom informeren we jou hierover met ons privacybeleid. In deze privacyverklaring geven we je meer informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens” genoemd). Natuurlijk gaan we er zorgvuldig mee om en verwerken we niet meer gegevens dan we nodig hebben. We gebruiken jouw persoonsgegevens volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wie zijn wij?

  Energiehulp is een campagne en dienst van maatschappelijke aard waarmee gemeentes hun inwoners kunnen ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De Energiehulp is bedacht en ontwikkeld door Buro Haai.
  Buro Haai is de naam van de eenmanszaak van Lonneke Ziemerink. Haar eenmanszaak is gevestigd op het volgende adres: Aert van Nesstraat 45 3012 CA, Rotterdam. Buro Haai is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81880553.

Bij de uitvoering van de Energiehulp in Schiedam is sprake van een samenwerking tussen Buro Haai en de gemeente. Buro Haai verzorgt o.a. de website en communicatie- en marketinguitingen van de Energiehulp. De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor het inplannen en uitvoeren van de (gratis) huisbezoeken waarin advies wordt gegeven over het besparen van energie.Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die Buro Haai in het kader van Energiehulp nodig heeft en verwerkt. Op de verwerking van persoonsgegevens door de deelnemende gemeente zal een eigen privacyverklaring van toepassing zijn. Wij spreken hierna van “we”, “wij” en “ons” wanneer het gaat om persoonsgegevens die Buro Haai (mede) verwerkt. Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je het beste contact met ons opnemen per mail: info@energiehulp.nl.


Deze gegevens verzamelen wij van jou

Om onze diensten aan je te kunnen leveren, hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig. Zonder deze gegevens kunnen we helaas niets voor je doen. Het gaat om persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Jij weet dus precies welke persoonsgegevens dat zijn.


Huisbezoeken

  De energiehulpen komen gratis bij je langs om je advies te geven over hoe je energie kunt besparen. Voor het inplannen en uitvoeren van een huisbezoek hebben zij de volgende gegevens van je nodig:
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Jouw beschikbaarheid


Reviews

  Aan het einde van een huisbezoek vragen we je hoe je het huisbezoek hebt ervaren. Als je daarmee instemt, dan kunnen we je ervaring op de website van de Energiehulp plaatsen. Daarbij kunnen we de volgende gegevens vermelden:
 •  Voornaam
 • Woonwijk
 • Jouw ervaring met de Energiehulp


Nieuwsbrief

We versturen een keer per kwartaal een nieuwsbrief over de activiteiten van de Energiehulp en met tips om energie te besparen. Deze nieuwsbrief sturen we alleen naar je als je je hiervoor hebt aangemeld. Om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen, gebruiken we de volgende gegevens van je:

 •  Naam
 • Emailadres


Contact

  Misschien heb je vragen over de Energiehulp. Die mag je altijd aan ons stellen. Als je contact met ons opneemt via ons mailadres info@energiehulp.nl, dan kunnen we de volgende gegevens van jou verwerken:
 • Voor- en of achternaam
 • Emailadres
 • Andere gegevens die je aan ons geeft


Hierom mogen wij jouw gegevens gebruiken

  We mogen je persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een wettelijke grondslag voor hebben. Wij maken gebruik van de volgende wettelijke grondslagen:
 • Ter sluiting of uitvoering van een overeenkomst: voor het inplannen en uitvoeren van een huisbezoek.
 • Toestemming: voor het toesturen van de nieuwsbrief en voor het gebruiken en plaatsen van jouw review op de website van de Energiehulp.
 • Gerechtvaardigd belang: voor het beantwoorden van jouw vragen per mail of telefoon.
 • Wettelijke plicht: in voorkomend geval kunnen wij je gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke plicht.


Zo lang bewaren we jouw gegevens

  Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
 • Huisbezoeken: we vragen de gemeente en/of uitvoerende partijen de gegevens binnen drie jaar na het huisbezoek te verwijderen.
 • Reviews: reviews plaatsen we voor maximaal twee jaar op de website van Energiehulp.
 • Nieuwsbrief: wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan bewaren we je gegevens tot het moment dat je je voor de nieuwsbrief afmeldt. Na afmelding worden je gegevens direct automatisch verwijderd uit ons nieuwsbriefbestand.
 • Contact: wanneer je contact met ons hebt opgenomen, verwijderen we je gegevens binnen drie maanden na ons laatste contactmoment.


Anderen die jouw gegevens ontvangen

  Wij kunnen jouw gegevens indien dat nodig is voor de uitvoering van de Energiehulp doorgeven aan onze partners die hiervoor zorgen. Zoals je net onder het kopje “Wie zijn wij?” hebt kunnen lezen, werken we samen met gemeentes en uitvoerende partijen. Daarnaast schakelen wij de volgende partners
 • Websitebouwer
 • Hostingpartijen van de website, e-mail en nieuwsbrief

  Deze partners moeten jouw privacy voldoende waarborgen. Indien vereist, hebben wij daarom afspraken met hen gemaakt. We werken alleen met organisaties die gevestigd zijn in de EU of in een land buiten de EU dat jouw privacy op passende wijze waarborgt.


Hoe beveiligen we jouw gegevens?

  Om je gegevens te beveiligen hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking van jouw gegevens tegen te gaan. Zo gebruiken we onder andere antivirus, anti-malware en andere software om onze systemen te beschermen. Daarnaast houden we onze software systematisch up-to-date en is onze website alleen in een veilige HTTPS-omgeving met SSL-certificaat te bezoeken. Onze accounts beveiligen we vanzelfsprekend met wachtwoorden. Ingevulde formulieren voor huisbezoeken op de website van Energiehulp worden direct doorgestuurd naar de organisatie die de huisbezoeken verzorgt.


Social media buttons

  Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, die je doorsturen naar Facebook en YouTube. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan hun privacyverklaring:


Jouw rechten

  Dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken, betekent natuurlijk nog niet dat jij helemaal niets meer te zeggen hebt over jouw persoonsgegevens. We leggen je daarom hieronder nog graag kort uit welke rechten je hebt en hoe je die kunt inzetten. Houd er rekening mee dat niet al je rechten absolute rechten zijn. Wij kunnen onder bepaalde omstandigheden aan een verzoek geen gehoord geven. Als dat het geval is, dan zullen we je laten weten waarom wij dat niet doen.


Toestemming intrekken

  Hebben wij je persoonsgegevens op basis van toestemming verwerkt, dan mag je jouw toestemming altijd intrekken door ons te e-mailen op info@energiehulp.nl.


Inzage, wijziging, verwijdering, overdraging of beperking van je gegevens

  Wil je weten welke persoonsgegevens we van je verwerken? Dan mag je ons altijd vragen om inzage in je gegevens te geven. Ook kun je je gegevens laten aanpassen. Ben je van mening dat wij je persoonsgegevens helemaal niet meer nodig hebben, dan mag je ook een verzoek doen tot verwijdering van je gegevens of beperking van de verwerking. Deze verzoeken dien je eenvoudig in door een e-mail te sturen naar info@energiehulp.nl. Ook als je je gegevens wilt laten overdragen kun je bij dit e-mailadres terecht.


Bezwaar

  Heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur ons dan een e-mail. Dit kan naar info@energiehulp.nl met jouw bezwaren en een onderbouwing daarvan. Wij nemen jouw bezwaar vervolgens in behandeling. Daar ontvang je uiteraard een bevestiging van op het e-mailadres waarmee je het bezwaar hebt ingediend. Wil je ons, om welke reden dan ook, je bezwaar per post sturen, vergeet dan niet je contactgegevens in je brief te vermelden.


Klachten

  Heb je klachten? Dat vinden we heel jammer en vervelend. Dat is absoluut niet onze bedoeling. Het liefst hebben we natuurlijk dat je de klacht eerst aan ons voorlegt door ons te e-mailen. Je kunt daarvoor info@energiehulp.nl gebruiken om je klacht naartoe te sturen. We proberen je klacht vervolgens zo goed mogelijk op te lossen. Is dit niet naar je tevredenheid of wil je jouw klacht niet aan ons voorleggen? Dan heb je altijd nog het recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarvoor kun je terecht op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.


Overdracht van onderneming

  Het zou kunnen zijn dat de Energiehulp in de toekomst verder gaat in een andere vorm. In dat geval kunnen je gegevens worden overgedragen aan een andere organisatie. Als dat zich voordoet, zal de Energiehulp je, indien vereist, daarover zover mogelijk informeren.


Wijzigingen

  • Wij kunnen deze privacyverklaring altijd aanpassen. We raden je daarom aan onze website regelmatig te controleren. De meest actuele verklaring is hier namelijk te vinden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 augustus 2023.